Andreea Ogrezeanu

Andreea Ogrezeanu

CONTACTE

andreeaogrezeanu@ces.uc.pt
ogrezeanu.a@gmail.com

BIOGRAFIE

În prezent sunt membru al proiectului JUSTFOOD, responsabil pentru cercetarea participativă din România (cercetare, interviuri biografice și semi-structurate). Proiectul utilizează metode etnografice pentru a documenta experiențele AFM din România și Portugalia, în ceea ce privește culturile agroalimentare, istoriile regimurilor autoritare și mișcările de justiție socio-ecologică. Experiența mea academică și profesională în mai multe proiecte ar putea fi rezumată în câteva cuvinte cheie, cum ar fi: sociologie și cercetare antropologică (metodologii cantitative și calitative), numai studii de durabilitate și impact social, case eficiente energetic și inteligente. Mi-am susținut doctoratul în decembrie 2019, cercetarea se axează pe studiul de caz românesc al caselor inteligente și relația acestuia cu eficiența energetică. Cercetarea mea implică, în primul rând, o preocupare conceptuală și metodologică cu privire la evaluarea impactului social în casele inteligente, adică cele care integrează diverse tehnologii și automatizări pentru a reduce consumul de energie din surse convenționale. În disertație propun o metodologie inovatoare care contribuie la integrarea impactului social în procesele de luare a deciziilor legate de implementarea Casei Inteligente în România. În acest scop, am creat un indice de impact social care reușește să transpună mai multe evaluări de impact, fiecare pe baza propriei scale de măsurare și a unităților într-o structură și unitate de măsură comune și evaluează greutatea / importanța fiecărui impact: Argument care prin astfel de instrumentele și procesele participative care implică toate părțile interesate, casele inteligente pot deveni o intervenție planificată mai justă și mai durabilă. Ilustrați cum să includ părțile interesate în procesele consultative în studiul meu de caz privind casele inteligente și eficiente din punct de vedere energetic.