Despre proiect

A pune o 'mâncare justă' pe masă este încă o provocare globală. Cercetări cheie în domeniul justiției de mediu și al mișcărilor alimentare alternative arată că orientarea către 'calitatea mâncării' în domeniul sustenabilității alimentare ar trebui examinată mai cu seamă în ce privește procesul și nu atât raportat la produsul/rezultatul generat: justiția și democratizarea sunt termeni cheie în munca de tranziție și transformare făcută de MAA. Literatura în domeniu arată faptul că cei mai afectați de injustiție (aspecte precum foamete, insecuritate alimentară, probleme de sănptate) sunt în primul rând comunitățile cu venituri mici din zone marginalizate.  Cu alte cuvinte, mâncarea de calitate a devenit mai degrabă un privilegiu decât un drept. În acest context, 'a cultiva mâncare justă are scopul de a asigura o mai bună calitate a vieții pentru noi toți, acum și în viitor, într-un mod just și echitabil, simultan cu a respecta capacitatea ecosistemului care ne conține'.
Întrebările de cercetare ale proiectului sunt:


Cum contribuie MAA la sustenabilitatea alimentară justă?
Care sunt provocările și potențialul legat de cultivarea 'mâncării juste'?


Obiectivul principal al JustFood este sa contribuie la inovarea in domeniul politicilor publice bazat pe rezultatele unei cercetări comparative, întemeiată empiric. Acest proiect de cercetare este conceput să regândească sustenabilitatea alimentară din perspectiva justiției sociale și de mediu în două țări Europene contrastante: Portugalia și România. Acest obiectiv general include următoarele trei dimensiuni:


• Realizarea unui studiu calitativ comparativ cu privire la contextul socio-politic și mobilizarea pentru justiție alimentară în Portugalia și România.
• Înțelegerea experiențelor de transformare în ce privește practicile alimentare, pe baza discursului actorilor implicați în MAA în cele doua țări.
• Producerea unui model teoretic și de politici publice de sustenabilitate alimentară justă la nivel European (JustFood Europe). Care ar trebui să integreze mobilizarea pentru justiție socială și de mediu cu sustenabilitate alimentară.