Activitățle proiectului

Evaluarea contextului socio-politic și de mobilizare al mișcărilor de justiție alimentară din Europa (la nivel macro)
Echipa va analiza contextul socio-politic și cel al politicilor publice la nivel național/transnațional cu privire la sustenabilitatea alimentară și justiția socială și de mediu (Uniunea Europeană, Portugalia și România) și va identifica și să istoriciza conflictele socio-ecologice actuale și mișcările legate de „sustenabilitatea alimentară” și justiția socială și de mediu din aceste două țări, și modul în care acestea se conectează la nivel practic și conceptual.

Investigarea mișcărilor alimentare alternative (AFM) în Portugalia și România (Macro-strand)
Echipa va identifica și examina critic factorii (subiectivi / materiali) care au contribuit la nevoia urgentă de și dezvoltarea AFM-urilor: motivații ce decurg din context, probleme, aspectele sociopolitice, economice, culturale și ecologice. Scopul este de a înțelege impactul crizei europene așa cum se vede la nivelul MAA și motivațiile, discursurile, practicile membrilor MAA. În ambele țări vor fi realizate interviuri în profunzime.

Dezvoltarea unui model pentru justiție alimentară în Europa
Echipa va realiza o analiză cu privire la relația dintre practicile de zi cu zi ale MAA și modul cum sunt integrate în conflicte sociale și de mediu mai largi. Scopul este de a stabili implicațiile acestor relații pentru politicile publice atât la nivel național cât și la nivel european, cu recomandări pentru cei care elaborează politici publice și legislatori. Echipa va planifica și organiza 4 workshopuri participative (câte două în fiecare țară) cu participarea echipei de cercetare și a unor experți invitați (cercetători din domeniul academic, activiști, țărani, factori de decizie în elaborarea de policiti publice) scopul fiind de a evalua progresul și de a prezenta rezultatele preliminare.