Metodologia proiectului

Ne bazăm pe metode etnografice pentru a documenta aceste practici de zi cu zi și experiențe din Romania și Portugalia. În termeni mai specifici, este vorba de a vedea cum diferiți actori implicați în MAA (țărani, activiști, pescari, păstori, apicultori, etc.) întruchipează și manifestă, prin practicile cotidiene de producție și consum de alimente, conflictele și mișcările mai largi legate de justiția socială și de mediu.

Ne inspirăm din lucrările de cercetare și teorie privind practicile de viață de zi cu zi ale lui De Certeau 1998 și studiul participativ extins multi-caz al lui Buraway (1998, 2009): pentru identificarea poveștilor și interpretarea lor, dar și despre auto-monitorizarea comportamentului conștient de modul cum „alăturarea și locuirea cu aceștia poate determina cine este celălalt”, extragem „macro” din „micro” și „conectăm prezentul la trecut în așteptare cu viitorul” (Burawoy 1998). Echipa de cercetare va integra propria poziționalitate precum și faptul că există un ”teren” care așteaptă să fie descoperit mai degrabă decât a concepe studiile de caz ca pe un ”construct”. Pentru aceasta ne propunem explorarea diferențelor nuanțate mai degrabă decât analiza similarităților. Această strategie comparativă ”distinge sursa micilor diferențe în forțe determinante externe” (Burawoy 1998).

Astfel, comparața se întemeiază pe conectivitate, în timp ce întrebările empirice vor fi ajustate la contexte. O astfel de metodă se potrivește bine cu propunerea noastră de a înțelege etnografic fenomenul analizat, modul în care viața obișnuită și practicile alimentare ale actorilor sunt transformate calitativ prin angajarea în MAA.


Colectarea de date include:
• Interviuri:
o Un număr estimative de 60 de interviuri calitative (câte 30 în fiecare țară). Interlocutorii fiind țărani, membrii ai MAA, și într-un număr mai mic alți actori, părți interesate, precum cercetători, factori de decizie în realizarea de politici publice, reprezentați ai unor ONGuri, activiști, experți legali din fiecare țară și EU.
• Cercetare de birou (analiza de documente și date secundare):
o Documente officiale, documente elaborate de ONGuri și corporații, conținut din rețele sociale, și pagini de internet relevante.