Book Chapters

Akyos, Ceren; Danış, Didem (2011), Küreselleşme ve Kent [Globalization and the City], in Didem Danış (org.), Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri [Globalization and Democracy. Different Facets of Globalization]. Istanbul: Dipnot Yayınlar: Özgür Adadağ&Cemil Yıldızcan, 139-183